Archief voor april, 2015

Een ‘curious disconnect’ in de hedendaagse evolutiebiologie?

Volgens populatiegeneticus Arlin Stoltzfus is er een “merkwaardig gebrek aan verbinding” tussen de manier waarop evolutie in de populatiegenetica gemodelleerd wordt en de manier waarop veel evolutiebiologen over evolutie praten. Evolutiebiologen zouden op een Darwinistische manier over evolutie praten, terwijl ze mutationistische modellen hanteren. Wat bedoelt Stoltzfus met ‘Darwinistisch gepraat’ en wat met ‘mutationistische modellen’?

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

, ,

57 reacties

Richtlijnen voor discussie

Ik heb geen ervaring met het modereren van blogreacties en ben nog aan het experimenteren. Voorlopig staat het commentaar by default gedurende 2 weken open, dient je eerste reactie door mij goedgekeurd te worden en vind er verder geen moderatie plaats. Ondertussen denk ik na over wat ik belangrijk vind in de discussie en probeer ik mede aan de hand van de ontwikkelingen op dit blog en mijn eigen reacties daarop een discussiebeleid te formuleren. Hier een eerste begin.

Lees de rest van dit artikel »

2 reacties

Wat was mutationisme?

Enige tijd geleden las ik in History of Biology een artikel dat mijn visie op de geschiedenis van de evolutiebiologie flink door elkaar schudde. Het artikel, Mendelian-Mutationism: The Forgotten Evolutionary Synthesis, is geschreven door een populatiegeneticus, Arlin Stoltzfus, in samenwerking met een wetenschapshistoricus, Kele Cable. Zij betogen ondermeer dat een aantal ideeën die wij met Darwin associëren in werkelijkheid te danken zijn aan een groep onderzoekers die te boek staan als tegenstanders van het Darwinistisch gedachtengoed.

Lees de rest van dit artikel »

, ,

35 reacties