Serie: Darwins theorie van evolutie door natuurlijke selectie

Een regelmatige geupdated overzicht van mijn posts in de serie over Darwins theorie van evolutie door natuurlijke selectie

De oorspronkelijke serie (mei 2015)

1) Evolutie door natuurlijke selectie (6 mei 2015)

De publicatie van Charles Darwins On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859) geldt als het begin van de ontwikkeling van een nieuwe wetenschappelijke discipline die we heden ten dage ‘evolutiebiologie’ noemen. De Origin wordt door vrijwel iedereen onmiddellijk met ‘natuurlijke selectie’ geassocieerd. Wat houdt Darwins theorie van ‘evolutie door natuurlijke selectie’ in? En wat wilde Darwin met deze theorie?

2) Darwins beginsel van natuurlijke selectie en de strijd om het bestaan (13 mei 2015)

Natuurlijke selectie, zo kunnen we in vrijwel elk evolutieboek lezen, is de eerste en enige naturalistische verklaring van adaptatie. ‘Naturalistisch’ lijkt hier iets te betekenen als ‘zonder een beroep te doen op bovennatuurlijke ingrepen, doelgerichte processen of doelgerichte actoren’. Hoe zit Darwins verklaring van adaptatie in elkaar? Welke rol hebben natuurlijke selectie en de struggle for life? Hoe verhoudt natuurlijke selectie zich tot het werk van een duivenmelker?

3) De werking en kracht van natuurlijke selectie (20 mei 2015)

Darwins beginsel van natuurlijke selectie biedt, zo betoogde ik in mijn vorige post, de grondslag voor een naturalistische verklaring van adaptatie. Maar hoe zit dat dan met al die passages waarin Darwin het heeft over ‘the power of selection’? En die waar hij zegt dat natuurlijke selectie op iets inwerkt? En dat doet ‘for the good of each being?’ Fungeert natuurlijke selectie in die passages als kabouter?

4) Over de misvatting dat natuurlijke selectie selecteert (28 mei 2015)

Natuurlijke selectie heeft invloed op de samenstelling van een populatie. Bepaalt zij ook welke eigenschappen al dan niet gunstig zijn? Beïnvloedt ze het voortplantingssucces van de verschillende varianten in een populatie?

Nakomertjes

Mijn beeld van Darwins opvatting over de relatie tussen erfelijkheid, variatie en selectie met een verbeterde motivatie en onder een nieuwe naam: selectie als manager van een continue stroom overervende kleine individuele verschillen.

Advertenties

, , , , ,

%d bloggers liken dit: