Vertrouwen in de wetenschap?

In de onlangs verschenen Skepter (een uitgave van Skepsis, Stichting voor wetenschappelijk onderzoek van paranormale verschijnselen) vertelt cultuursocioloog Peter Achterberg (sinds 1 februari hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Tilburg) over een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking waarin een groep mensen naar voren komt die een gebrek aan vertrouwen in de wetenschap als institutie combineert met een groot vertrouwen in de wetenschappelijke methode. “De wetenschap is mooi, maar zo’n wetenschapper is niet te vertrouwen.” Een interessante gedachte.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

, , , , ,

9 reacties

Over de misvatting dat natuurlijke selectie selecteert

Natuurlijke selectie heeft invloed op de samenstelling van een populatie. Bepaalt zij ook welke eigenschappen al dan niet gunstig zijn? Beïnvloedt ze het voortplantingssucces van de verschillende varianten in een populatie?

Lees de rest van dit artikel »

,

5 reacties

De werking en kracht van natuurlijke selectie

Darwins beginsel van natuurlijke selectie biedt, zo betoogde ik in mijn vorige post, de grondslag voor een naturalistische verklaring van adaptatie. Maar hoe zit dat dan met al die passages waarin Darwin het heeft over ‘the power of selection’? En die waar hij zegt dat natuurlijke selectie op iets ‘inwerkt’? En dat doet ‘for the good of each being?’ Fungeert natuurlijke selectie in die passages als kabouter?

Lees de rest van dit artikel »

, , ,

4 reacties

Serie: Darwins theorie van evolutie door natuurlijke selectie

Een regelmatige geupdated overzicht van mijn posts in de serie over Darwins theorie van evolutie door natuurlijke selectie

Lees de rest van dit artikel »

, , , , ,

Een reactie plaatsen

Darwins beginsel van natuurlijke selectie en de strijd om het bestaan

Natuurlijke selectie, zo kunnen we in vrijwel elk evolutieboek lezen, is de eerste en enige naturalistische verklaring van adaptatie. ‘Naturalistisch’ lijkt hier iets te betekenen als ‘zonder een beroep te doen op bovennatuurlijke ingrepen, doelgerichte processen of doelgerichte actoren’. Hoe zit Darwins verklaring van adaptatie in elkaar? Welke rol hebben natuurlijke selectie en de struggle for life? Hoe verhoudt natuurlijke selectie zich tot het werk van een duivenmelker?

Lees de rest van dit artikel »

, , ,

11 reacties

Evolutie door natuurlijke selectie

De publicatie van Charles Darwins On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859) geldt als het begin van de ontwikkeling van een nieuwe wetenschappelijke discipline die we heden ten dage ‘evolutiebiologie’ noemen. De Origin wordt door vrijwel iedereen onmiddellijk met ‘natuurlijke selectie’ geassocieerd. Wat houdt Darwins theorie van ‘evolutie door natuurlijke selectie’ in? En wat wilde Darwin met deze theorie?

Lees de rest van dit artikel »

, , , , ,

12 reacties

Een ‘curious disconnect’ in de hedendaagse evolutiebiologie?

Volgens populatiegeneticus Arlin Stoltzfus is er een “merkwaardig gebrek aan verbinding” tussen de manier waarop evolutie in de populatiegenetica gemodelleerd wordt en de manier waarop veel evolutiebiologen over evolutie praten. Evolutiebiologen zouden op een Darwinistische manier over evolutie praten, terwijl ze mutationistische modellen hanteren. Wat bedoelt Stoltzfus met ‘Darwinistisch gepraat’ en wat met ‘mutationistische modellen’?

Lees de rest van dit artikel »

, ,

57 reacties

Richtlijnen voor discussie

Ik heb geen ervaring met het modereren van blogreacties en ben nog aan het experimenteren. Voorlopig staat het commentaar by default gedurende 2 weken open, dient je eerste reactie door mij goedgekeurd te worden en vind er verder geen moderatie plaats. Ondertussen denk ik na over wat ik belangrijk vind in de discussie en probeer ik mede aan de hand van de ontwikkelingen op dit blog en mijn eigen reacties daarop een discussiebeleid te formuleren. Hier een eerste begin.

Lees de rest van dit artikel »

2 reacties

Wat was mutationisme?

Enige tijd geleden las ik in History of Biology een artikel dat mijn visie op de geschiedenis van de evolutiebiologie flink door elkaar schudde. Het artikel, Mendelian-Mutationism: The Forgotten Evolutionary Synthesis, is geschreven door een populatiegeneticus, Arlin Stoltzfus, in samenwerking met een wetenschapshistoricus, Kele Cable. Zij betogen ondermeer dat een aantal ideeën die wij met Darwin associëren in werkelijkheid te danken zijn aan een groep onderzoekers die te boek staan als tegenstanders van het Darwinistisch gedachtengoed.

Lees de rest van dit artikel »

, ,

35 reacties