Discussie

Instellingen voor reacties op dit blog:

 • Reacties zijn welkom
 • De mogelijkheid reacties te plaatsen wordt na ongeveer 3 weken gesloten
 • Als daar aanleiding toe is kan de reactiemogelijkheid verlengd of heropend worden.
 • Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd te zijn via een door WordPress erkend account.
 • Je eerste reactie op dit blog moet door mij goedgekeurd worden.
 • Niet meer dan 2 links in een reactie.
 • Geneste reacties zijn niet mogelijk.
 • WordPress biedt mogelijkheden om reacties op te maken met Markdown of HTML.
 • Helaas biedt WordPress geen mogelijkheden om reacties te previewen, bewerken of verwijderen.

Meest gebruikte opmaak in reacties:

Effect Markdown HTML
schuinschrift *schuinschrift* <i>schuinschrift</i>
vet gedrukt **vet gedrukt** <b>vet gedrukt</b>
link [link](http://example.com) <a href="http://example.com">link</a>
Ingesprongen citaat > Ingesprongen citaat <blockquote>Ingesprongen citaat</blockquote>

Alinea’s worden gescheiden door een witregel. Noch Markdown, noch HTML kunnen overweg met de Nederlandse neiging om alinea’s in subalinea’s te splitsen c.q. alinea’s te groeperen door witregels weg te laten.

Opsommingen (lists) blijken in het Fusion thema dat ik voor dit blog koos, in reacties helaas niet netjes weergegeven te worden.

Spam

Het gebeurt soms dat een serieuze reactie door WordPress als spam aangemerkt wordt. WordPress laat het noch aan mij noch aan de inzender weten als dit gebeurt. Je merkt het alleen doordat je bericht niet verschijnt. Het heeft dan geen zin om die reactie (of één die daar op lijkt) nog eens in te zenden: die wordt dan natuurlijk ook als spam aangemerkt. Stuur mij daarom even een mailtje als je merkt dat je bericht niet geplaatst is.

Als een bericht om één of andere reden ter goedkeuring aangehouden wordt (bijvoorbeeld omdat het de eerste keer is dat je vanaf een bepaald account een reactie instuurt), krijgen zowel de inzender als ondergetekende bericht. In dat geval is het dus niet nodig om mij een apart mailtje te sturen.

Ik kijk meestal niet vaker dan 1x per dag naar m’n e-mail (en soms haal ik die 1x per dag niet), dus het kan even duren voor ik reageer.

Richtlijnen voor discussie:

 • Reageer alleen als je de post en de discussie die daarop volgt in z’n geheel gelezen hebt
 • Probeer de discussie te beperken tot de post waarop je reageert en de artikelen/boeken die daar besproken worden
 • Probeer je reactie zo te schrijven dat deze begrijpelijk is voor iedereen die de betreffende discussie volgt, zonder dat ze zich hoeven te verdiepen in andere discussies op dit blog of elders
 • Probeer te reageren in het licht van de meningen, voorstellen en argumenten die in de post en discussie naar voren gebracht zijn en de expertise van de schrijvers (voor zover bekend), niet in het licht van wat je verder over de schrijvers weet, denk te weten, of vindt dat een schrijver van mening zou moeten zijn of zou moeten doen
 • De reactie-mogelijkheid is niet bedoeld om discussies die elders begonnen zijn voort te zetten
 • Vermijd oordelen over de schrijvers
 • Vermijd speculaties over de motieven van de deelnemers
 • Vermijd speculaties over de intellectuele, politieke, religieuze, culturele en sociale achtergronden van de deelnemers
 • Schrijf een persoon geen meningen, motieven of gedrag toe op basis van zijn of haar intellectuele, politieke, religieuze, culturele en sociale achtergronden
 • Dit blog is niet bedoeld voor discussie van creationisme, intelligent design en de relatie van geloof en wetenschap
 • Dit blog is niet bedoeld voor verzoeken om artikelen op te sturen of op het web te plaatsen, gebruik daar de e-mail voor.
 • S.v.p. geen links naar illegale downloads
Advertenties