De kracht van leylijnen

Heb ik me net opgegeven voor het skepsis-congres “Niet overtuigd door de wetenschap” op 22 oktober 2016, lees ik in het herfstnummer van Mijn Landschap dat het Utrechts Landschap die dag een wichelroedewandeling op het landgoed Heidestein organiseert.

Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

De schijn van ontwerp

Sommige natuurlijke objecten zien er uit alsof ze doelbewust ontworpen zijn. Er zijn wetenschappers die beweren dat deze schijn van ontwerp alleen verklaard kan worden als het resultaat van natuurlijke selectie. Ik heb daar zo mijn twijfels over.

Lees de rest van dit artikel »

, , , ,

Een reactie plaatsen

Dominee Paley’s levende horloge

Onder biofilosofen, evolutiewetenschappers en het in evolutie geïnteresseerde publiek gaat het verhaal dat Darwins theorie van evolutie door variatie en selectie (1859) bedoeld is als wetenschappelijk alternatief voor de religieuze verklaring van apparent design zoals deze gegeven werd door dominee William Paley (1743–1805) in zijn Natural Theology (1802). Darwin las dit werk tijdens zijn studie en zou er zo van onder de indruk geweest zijn dat hij naar een betere verklaring van de daarin beschreven verschijnselen is gaan zoeken. In de Origin zou hij betogen dat de apparent design van het leven beter verklaard kan worden als het resultaat van natuurlijke selectie dan als het werk van een schepper. Daarmee zou hij de studie van het leven voor het eerst in de geschiedenis op wetenschappelijke leest geschoeid hebben.

Lees de rest van dit artikel »

, , , , , ,

17 reacties

Vertrouwen in de wetenschap?

In de onlangs verschenen Skepter (een uitgave van Skepsis, Stichting voor wetenschappelijk onderzoek van paranormale verschijnselen) vertelt cultuursocioloog Peter Achterberg (sinds 1 februari hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Tilburg) over een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking waarin een groep mensen naar voren komt die een gebrek aan vertrouwen in de wetenschap als institutie combineert met een groot vertrouwen in de wetenschappelijke methode. “De wetenschap is mooi, maar zo’n wetenschapper is niet te vertrouwen.” Een interessante gedachte.

Lees de rest van dit artikel »

, , , , ,

9 reacties

Over de misvatting dat natuurlijke selectie selecteert

Natuurlijke selectie heeft invloed op de samenstelling van een populatie. Bepaalt zij ook welke eigenschappen al dan niet gunstig zijn? Beïnvloedt ze het voortplantingssucces van de verschillende varianten in een populatie?

Lees de rest van dit artikel »

,

5 reacties

De werking en kracht van natuurlijke selectie

Darwins beginsel van natuurlijke selectie biedt, zo betoogde ik in mijn vorige post, de grondslag voor een naturalistische verklaring van adaptatie. Maar hoe zit dat dan met al die passages waarin Darwin het heeft over ‘the power of selection’? En die waar hij zegt dat natuurlijke selectie op iets ‘inwerkt’? En dat doet ‘for the good of each being?’ Fungeert natuurlijke selectie in die passages als kabouter?

Lees de rest van dit artikel »

, , ,

3 reacties

Darwins theorie van evolutie door natuurlijke selectie (mei/juni 2015)

Een regelmatige geüpdatet overzicht van mijn posts in de serie over Darwins theorie van evolutie door natuurlijke selectie (mei 2015)

Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

Darwins beginsel van natuurlijke selectie en de strijd om het bestaan

Natuurlijke selectie, zo kunnen we in vrijwel elk evolutieboek lezen, is de eerste en enige naturalistische verklaring van adaptatie. ‘Naturalistisch’ lijkt hier iets te betekenen als ‘zonder een beroep te doen op bovennatuurlijke ingrepen, doelgerichte processen of doelgerichte actoren’. Hoe zit Darwins verklaring van adaptatie in elkaar? Welke rol hebben natuurlijke selectie en de struggle for life? Hoe verhoudt natuurlijke selectie zich tot het werk van een duivenmelker?

Lees de rest van dit artikel »

, , ,

11 reacties

Evolutie door natuurlijke selectie

De publicatie van Charles Darwins On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859) geldt als het begin van de ontwikkeling van een nieuwe wetenschappelijke discipline die we heden ten dage ‘evolutiebiologie’ noemen. De Origin wordt door vrijwel iedereen onmiddellijk met ‘natuurlijke selectie’ geassocieerd. Wat houdt Darwins theorie van ‘evolutie door natuurlijke selectie’ in? En wat wilde Darwin met deze theorie?

Lees de rest van dit artikel »

, , , , ,

12 reacties

Een ‘curious disconnect’ in de hedendaagse evolutiebiologie?

Volgens populatiegeneticus Arlin Stoltzfus is er een “merkwaardig gebrek aan verbinding” tussen de manier waarop evolutie in de populatiegenetica gemodelleerd wordt en de manier waarop veel evolutiebiologen over evolutie praten. Evolutiebiologen zouden op een Darwinistische manier over evolutie praten, terwijl ze mutationistische modellen hanteren. Wat bedoelt Stoltzfus met ‘Darwinistisch gepraat’ en wat met ‘mutationistische modellen’?

Lees de rest van dit artikel »

, ,

56 reacties